SARI
 
SISUKAS

 
   ******************
 
   Etusivu      Kuntavaalit 2021
/>
TEKOJA - EI VAIN SANOJA
 
 
 
PALKASTA TOIMEENTULEVIEN ÄÄNI KUULUVIIN: Palkasta toimeentulevien ääni pitää saada kuuluviin kaikessa päätöksen teossa. Verokuormaa ei saa enää kasvattaa, vaan valtion ja kunnan tulee löytää muita keinoja verotulojen kartuttamiseksi kuin palkansaajien vyön kiristys.
 

IHMISARVOINEN VANHUUS: Jokaisella ikäihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään elämänsä loppupuolella. Riittävä hoitohenkilökunta ja laadun valvonta takaa vanhukselle hänen tarvitseman huolenpidon elämän loppuun asti.

 
PERHEIDEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTETTÄVÄ : Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen, terveen ja tasapainoisen lapsuuden. Lapsille tulee olla tarjolla edullisia harrastuksia, jotka ovat helposti tavoitettavissa esim. lähikouluissa.


TASAPUOLISTA TERVEYTTÄ KAIKILLE: Iästä ja tulotasosta riippumatta kaikkien tulee saada tasapuolisesti terveyspalveluita. Palveluiden on oltava saatavilla vähintäänkin suurimmissa aluekeskuksissa.


ELINVOIMAISET KYLÄT: Oulun kylät on pidettävä elinvoimaisina. Kylien elinvoimaisuutta pitää tukea mahdollistamalla lisärakentaminen kyläalueilla, mahdollistettava kylillä annettavat palvelut, neuvolat, kirjastoauto, lähikoulut.

 

YLIOPISTON PAIKKA ON LINNANMAA: Yliopistolle paras paikka Oulussa on edelleenkin Linnanmaa. Markettiyliopisto ei tuo lisävetovoimaa yliopistolle, mutta sen sijaan uudet yliopiston rakennukset esim. Kuivasjärven rannnan tuntumassa ihan varmasti toisisivat.  

OULUN KESKUSTAN ELÄVÖITTÄMINEN: Oulun keskusta tarvitsee pienten yksiöiden ja kaksioiden rakentamisen lisäksi myös liiketilarakentamista ja perheasuntoja keskustan läheisyyteen. Ydinkeskustassa olisi otettava käyttöön liiketilanormi, joka määrittelee paljonko mihinkin rakentuvaan rakennukseen tulee rakentaa myös liiketiloja.

 


OSALLISUUS TEKOIHIN: Valtuustoaloitteita ja talousarvioaloitteita reilut 20: Mm.

26.04.2021 Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle oikeus kaupungin tilojen käyttöön hätäetsinnöissä
29.03.2021 Keskikaupungin uusille kiinteistöille Liiketilanormi käyttöön
29.03.2021 Keskikaupungille ja sen läheisyyteen enemmän perheasuntoja
01.03.2021 Harrastamisen Suomen malli- SDP:n ryhmäaloite
24.01.2021 Linnanmaan kehittämisaloite (mukana yhtenä allekirjoittajista)
09.11.2020 Yhteydet Auranmaja-Aaltokangas kuntoradalle Kuivasjärveltä
15.06.2020 Yrittäjyyskasvatusta kaikille Oulun koululaisille
07.10 2019 Huostaanotettujen lasten itsenäistymisvarojen markkina-arvon säilyttäminen
02.12.2019 Lapsiperheet maksutta kaupungin museoihin
17.06.2019 Roskapihtejä kuntalaisten lainattavaksi - SDP:n ryhmän aloite
31.03.2019 Aloite pyöräilyn edistämiseksi, yhdessä muiden kanssa
13.05.2019 Oulu Zone alueen kehittäminen
10.09.2018 Kuivasjärven uimarannan kunnostaminen
14.05.2018 Oulun kaupungin autot biokaasu-autoiksi
12.11.2018 Koppanan leirikeskuksen vuokrausehdot (kota vuokrattavissa erikseen)
26.02.2018 Jalankulkijoille metsiin kulku-uria talvisin
12.11.2017 Henkilökohtaiset avustajat uimahallissa samalle puolen kuin avustettavansa
28.08.2017 Pyykös- ja Kuivasjärven kunnostaminen
ALOITEITA EDELLISELTÄ VALTUUSTOKAUDELTA
Valtuutettu Sari Halonen: Pyörätiet Kiimingin Alakylään
Valtuutettu Sari Halonen ym. allekirjoittaneet: Kuivasjärven vapaa-ajan käytön kehittäminen
Valtuutettu Sari Halonen ym. allekirjoittaneet: - Rotuaarin läheisyyteen päivätaksiasemien lisääminen
Valtuutettu Sari Halonen: - Jo rakennettujen melusuojausten toimivuus
Valtuutettu Sari Halonen: - Yhtenäis/alakoulu Pohjois-Ritaharjuun –
Valtuutettu Sari Halonen: - Lopakkaojan perkaus
Valtuutettu Sari Halonen: - Alkuopetuksenluokkien luokkakokojen pienentäminen 20:een oppilaaseen
Valtuutetut Sari Halonen ja Johannapiritta Huovinen: - VT4:n parantaminen Linnanmaan ja Pateniemen liittymien välillä Kuivasrannan alueen kohdalta
Valtuutettu Sari Halonen: - Valtuustoaloitte Martinniemen koululaisten liikenneturvallisuuden parantaminen
Valtuutettu Sari Halonen: - Yhtenäinen kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumismalli Oulun kouluihin
Valtuutettu Sari Halonen ym. allekirjoittaneet: - Biokaasun käyttöönotto Oulun kaupungin joukkoliikenteessä
Valtuutettu Sari Halonen ja muut allekirjoittaneet: - Lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän toiminnan selvittäminen
Valtuutettu Sari Halonen ja muut allekirjoittaneet: - Turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen.
Valtuutettu Sari Halonen: - Haukipudaspäivät ym. alueelliset suurtapahtumat / Kaupungin tilat
Valtuutettu Halonen Sari: Haukiputaan kirkonkylän hautausmaan parkkipaikkaongelma
Valtuutettu Sari Halonen: - Kaijonharjun ja Rajakylän terveysasemien lakkauttamissuunnitelmista luopuminen
Valtuutettu Sari Halonen: - Valtuustoaloite uusien alueiden rakentumisen optimivauhdista
"> Valtuutettu Sari Halonen ja muut allekirjoittaneet: Alikulku/Liikennevalot Kiviniementien, Kyläntien ja Kellonkaupantien alueelle
 Lähikoulujen ja paikallislukioiden säilyttäminenkouluverkkoäänestyksissä mm. Salonpään ja Jokirannan koulut ja Haukiputaan ja Kiimingin lukiot.